Uitleg inhouding WAS

Publicatiedatum 19 februari 2024
Wijzigingsdatum 20 februari 2024

Het komt soms voor dat er op de loonstrook van de uitzendkracht een ‘WAS verrekening’ zichtbaar is: niet alle inhoudingen kunnen worden gedaan en er wordt een ‘schuld’ opgebouwd. Dit komt doordat het ‘netto EQ loon’ hoger ligt dan het ‘uit te betalen netto loon’.

Het wettelijk minimum loon (WML) wordt door de overheid vastgesteld op basis van een vast minimum uurloon. De overheid heeft ook bepaald dat op basis van dit WML er een zogenaamd EQ-loon wordt vastgesteld: een minimum netto bedrag dat betaald moet worden.

 

Hieronder een voorbeeld loonstrook waarbij de uitzendkracht precies het WML uurloon van € 13,27 verdient.

 

Inhouding WAS

Het netto EQ-loon (A) wordt als volgt berekend:

Het aantal gewerkte en opgenomen uren x het WML minus de loonheffing, minus inhouding pensioen*, minus inhouding WGA = netto EQ loon  (* = indien van toepassing)

Door de inhoudingen (B1 en B2) kan het uit te betalen nettoloon lager uitvallen dan het EQ-loon. Dit is niet toegestaan en moet als het ware ‘aangevuld’: er zal een WAS aanvulling (C) plaatsvinden, in dit voorbeeld € 1,07.

Je ziet dat de WAS aanvulling van € 1,07 in dit voorbeeld toevallig precies hetzelfde bedrag is als de inhouding B1 premie aanv. ZW. Deze eigen bijdrage ziektewetaanvulling is een noodzakelijke voor uitzendbureaus: als je ziek wordt, betalen wij een deel van je salaris en in sommige gevallen het UWV het andere deel. Maar deze inhouding telt helaas niet mee in de berekening van het EQ-loon en kan daardoor een WAS aanvulling veroorzaken wanneer iemand precies het WML uurloon verdient.

Deze WAS aanvulling/schuld (C) zal op het moment dat het netto uit te betalen loon hoger is dan het EQ-loon weer ingehouden worden. Zodra de ruimte er is, bijvoorbeeld door een hoger uurloon, een uitbetaling vakantiegeld etc, wordt het WAS saldo automatisch verrekend. Dus: hoe hoger het bruto uurloon van de uitzendkracht, hoe kleiner de kans dat dit gebeurt, gezien er meer ruimte is om inhoudingen te doen. Onder ‘Cumulatief’ bij C staat het totaal saldo aan WAS schuld.

 

Langskomen?

Bel ons om een afspraak te maken!
+31(0)88 522 00 00

Of loop bij één van onze vestigingen binnen.