Vakantiegeld, Vakantiedagen en Vakantie-uren: Alles wat je moet weten!

Publicatiedatum 4 juli 2024
Wijzigingsdatum 5 juli 2024

Als werknemer of werkgever ben je vast bekend met de termen vakantiegeld, vakantiedagen en vakantieuren. Maar hoe onderscheiden ze zich van elkaar? Laten we beginnen met de basics!

Vakantiegeld

Elke medewerker heeft recht op vakantiegeld, ook bekend als vakantietoeslag. Dit bedrag ontvang je bovenop je normale maandelijkse salaris. Het vakantiegeld dat je opbouwt, kun je terugvinden op je salarisstrook. De meeste werkgevers betalen dit bedrag eens per jaar uit, meestal in mei of juni, zoals afgesproken in je arbeidsovereenkomst of cao.

Gedurende het hele jaar bouw je vakantiegeld op, zodat je het net voor de zomermaanden kunt gebruiken, wanneer veel mensen vakantie nemen. Kortom, vakantiegeld is een jaarlijkse financiële vergoeding die je helpt om zorgeloos van je vakantie te genieten, terwijl vakantie-uren simpelweg de tijd zijn die je vrij neemt van je werk voor vakantie of andere persoonlijke doeleinden. 

Vakantiedagen

Naast het ontvangen van vakantiegeld bouw je ook vakantiedagen op. Dit betekent dat je, wanneer je op vakantie gaat of gewoon een dag vrij neemt, toch doorbetaald krijgt. Veel mensen zijn zich er niet van bewust, maar elke werknemer heeft recht op deze betaalde vrije dagen.

Het aantal vakantiedagen dat je opbouwt, is afhankelijk van de branche waarin je werkt en het aantal uren dat je werkt. Volgens de Nederlandse wet heeft elke werknemer bij een fulltime dienstverband recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Voor werknemers met een nulurencontract geldt een ander systeem van vakantie-uren ipv vakantiedagen, dat we hieronder toelichten.

Vakantie uren

Bij een nul-urencontract werkt het iets anders. In plaats van vakantiedagen, bouw je vakantie-uren op. Deze uren worden gedurende het jaar opgebouwd op basis van het aantal gewerkte uren. Op je loonstrook kun je precies zien hoeveel vakantie-uren je hebt opgebouwd. Deze vakantie-uren kun je gebruiken voor vakanties en vrije dagen. Als je geen uren hebt opgenomen, worden deze uren uitbetaald. Dit gebeurt een keer per jaar, in de eerste week van juni, tenzij anders is overeengekomen.

Hoe zit het dan met de feestdagen?

In veel cao's staat dat werknemers recht hebben op een vrije dag tijdens specifiek aangewezen officiële feestdagen. Deze feestdagen worden expliciet genoemd en vastgelegd in de cao. Belangrijk om te weten is dat een officiële feestdag waarop een werknemer vrij heeft, niet wordt afgetrokken van het aantal vakantiedagen dat de werknemer heeft.

De behandeling van feestdagen verschilt voor parttime werknemers en voor oproep- of uitzendkrachten. Hieronder lees je meer details hierover.

Oproep-/ uitzendkrachten feestdagen

Voor oproepkrachten geldt dat hun werkgever niet verplicht is om hen op te roepen op officiële feestdagen wanneer het bedrijf gesloten is. Daarom hebben oproepkrachten geen recht op loonbetaling voor deze feestdagen.

Voor uitzendkrachten zijn de regels iets anders. Volgens zowel de NBBU-cao als de ABU-cao moeten uitzendkrachten loon ontvangen als duidelijk is dat de officiële feestdag valt op een dag waarop ze normaal gesproken werken, zoals afgesproken in hun uitzendcontract.

Als het niet duidelijk is of de feestdag op een normale werkdag valt, gelden specifieke regels. Als een uitzendkracht in de 13 weken voorafgaand aan de feestdag minstens 7 keer op die dag heeft gewerkt, heeft hij recht op loonbetaling. Het loon wordt dan berekend als het gemiddelde van de gewerkte weken op die dag in de week. Als de uitzendkracht minder dan 13 weken heeft gewerkt, wordt gekeken naar het aantal gewerkte weken voorafgaand aan de feestdag. Als hij meer dan de helft van die weken op die dag heeft gewerkt, heeft hij ook recht op loonbetaling.

Part time dienstverband feestdagen

Als een officiële feestdag op de vrije dag van een parttimer valt, heeft deze werknemer geen voordeel van de feestdag, terwijl een fulltimer wel het voordeel geniet van een extra vrije dag. Aan de andere kant, als de officiële feestdag samenvalt met een dag waarop de parttimer normaal gesproken moet werken, heeft de parttimer juist meer voordeel van de feestdag, omdat hij dan ook vrij krijgt, terwijl een fulltimer deze dag al als vrije dag beschouwt.

 

 

 

 

 

 

Langskomen?

Bel ons om een afspraak te maken!
+31(0)88 522 00 00

Of loop bij één van onze vestigingen binnen.