De wet van ZZP'er

Publicatiedatum 20 september 2022
Wijzigingsdatum 2 januari 2023

ZZP'er is een afkorting voor zelfstandige zonder personeel. Maar wat zijn de wetten rondom een ZZP'er? Je leest er alles over in deze blog!

Zzp'er is een afkorting voor zelfstandige zonder personeel. Een ander woord wat ook wel wordt gebruik voor zzp'er is freelancher. Wanneer u een freelancer of zzp'er bent werkt u voor verschillende opdrachtgevers en is er geen sprake van een dienstverband. Voor freelancers of zzp'ers gelden dezelfde regels als voor andere ondernemers. Wanneer u een eigen bedrijf gaat starten moet u zich net zoals andere ondernemers inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Er is geen aparte rechtsvorm voor zzp'er of freelancer. U schrijft zich dus vaak in in de vorm van een eenmanszaak of bv. U kunt starten als freelancer of zzp'er naast een baan, vanuit een uitkering of naast een studie.

Waarom VAR verklaring?

Als zzp'er loopt u soms het risico op een verkapt dienstverband. Dit houdt in dat uw situatie dan teveel lijkt op een betrekking in dienstverband. ondanks dat u denkt dat u zelfstandig bent denken de belastingdienst en het UWV daar anders over. Denk bijvoorbeeld aan een vertegenwoordiger die verschillende merken vertegenwoordigd onder een eigen onderneming. Wanneer u voor verschillende merken werkt is er geen probleem en loopt u geen risico op verkapt dienstverband. Maar wanneer u bijvoorbeeld maar voor een merk werkt en dat 36 uur per week (maar onder een eigen onderneming). Dan vind de belastingdienst dat je eigenlijk in dienst bent voor dat ene merk. Wat ook logisch is. Niet alleen de Belastingdienst en het UWV, maar ook uw opdrachtgevers willen graag weten of ze met een zelfstandige van doen hebben. Anders moeten zij loonbelasting en sociale premies voor u betalen. Met een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) kunt u aantonen dat u ondernemer bent. Met een VAR geeft de Belastingdienst namelijk aan hoe ze uw inkomsten beoordeelt: als winst uit onderneming, als inkomsten uit dienstverband of als resultaat uit overige werkzaamheden. Hiermee geeft u uw opdrachtgever zekerheid

VAR verklaringen

Er zijn 4 verschillende VAR verklaringen. De Belastingdienst kijkt naar verschillende zaken om te beoordelen welke VAR u krijgt. Afhankelijk van uw situatie krijgt u een VAR verklaring. Bij deze beoordeling zijn verschillende punten van belang:

- Hoeveel opdrachtgevers u heeft;

- Of u zelf beslissingen neemt of aanwijzingen opvolgt;

- Of iemand uw werk van u kan overnemen

U kunt één van deze 4 VAR-verklaringen krijgen:

VAR-wuo: winst uit onderneming

Deze VAR verklaring houd in dat de belastingdienst uw inkomsten uit uw VAR-werkzaamheden ziet als inkomsten uit onderneming. Wanneer u een VAR-wuo verklaring hebt hebben u opdrachtgevers geen onzekerheid meer over de loonheffing maar weten ze zeker dat ze deze niet hoeven te betalen. Daarbij gelden wel voorwaarden. In de VAR verklaring staat wat u voor uw opdrachtgever doet, de VAR moet geldig zijn tot zolang de opdracht duurt en uw opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en een kopie van uw identiteitsbewijs in zijn administratie. Als u de VAR-wuo gebruikt, moet u over uw inkomsten uit de VAR-opdracht belasting betalen via uw aangifte inkomstenbelasting. U moet uw opdrachtgever facturen sturen voor het werk dat u doet. Ook moet u een administratie bijhouden. Daarin bewaart u de facturen die u krijgt en kopieën van de facturen die u verstuurt.

VAR-dga: werkzaamheden voor een vennootschap

Een VAR-dga krijgt u als u directeur-grootaandeelhouder bent en de inkomsten uit uw VAR-werkzaamheden voor rekening en risico komen van uw bv. U bent directeur-grootaandeelhouder als u meer dan 5% van de aandelen in een bv heeft. Een VAR-dga geldt niet voor werk dat u voor uw eigen bv doet. Met een VAR-dga verklaring zijn er voor de opdrachtgever geen onzekerheden op het gebied van loonheffing betalen. Ze weten dat ze deze niet hoeven te betalen wat hen zekerheid geeft. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als die ik hierboven heb benoemd voor een VAR-wuo verklaring.

VAR-row: resultaat uit overige werkzaamheden

U krijgt een VAR-row als de belastingdienst uw inkomsten niet beschouwen als winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap. de VAR-row verklaring biedt u opdrachtgevers geen zekerheid over het betalen van de loonheffingen. De opdrachtgevers moeten zelf toetsen of er een dienstbetrekking is. Als de opdrachtgevers tot de conclusie komen dat er spraken is van dienstbetrekking dan zullen zij geen loonheffing inhouden en betalen. Bij twijfel of er een dienstbetrekking is kan de opdrachtgever zijn belastingkantoor om een uitspraak vragen. Als uw opdrachtgevers tot de conclusie komen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, kan de belastingdienst achteraf toch een dienstbetrekking constateren. In dat geval moeten uw opdrachtgevers alsnog loonheffingen betalen en kunnen zij de loonbelasting/premie volksverzekeringen op u verhalen.

VAR-loon: inkomsten uit een dienstbetrekking

U krijgt een VAR-loon als wij op basis van uw aanvraagformulier en eventuele aanvullende informatie vinden dat uw inkomsten grotendeels loon uit dienstbetrekking zijn. Hierbij bekijkt de belastingdienst of u verplicht bent om instructies op te volgen, om het werk persoonlijke uit te voren en of uw opdrachtgevers u tijdens vakantie en ziekte doorbetalen. Net als bij een VAR-row verklaring moet de opdrachtgever zelf toetsen of er een dienstbetrekking is. de VAR-loon verklaring biedt u opdrachtgevers geen zekerheid over het betalen van de loonheffingen.

Bent u benieuwd naar de diensten waar studenten uitzendbureau Recruit a Student u mee kan helpen op het gebied van personeelsdiensten? Bekijk dan snel onze website!

Langskomen?

Bel ons om een afspraak te maken!
+31(0)88 522 00 00

Of loop bij één van onze vestigingen binnen.