Generatie Y op de werkvloer

Publicatiedatum 20 september 2022
Wijzigingsdatum 29 december 2022

Flexmarkt heeft recent onderzoek gedaan naar wat de motieven zijn van generatie Y om te werken. Wat vinden zij belangrijk binnen hun (bij)baan en wat zijn hun behoeften? En nog belangrijker: hoe speel je hier als organisatie op in? Je leest er alles over in deze blog.

​Wat is generatie Y?

Generatie Y is de opvolger van de bekende Generatie X. Wanneer je geboren bent in de jaren 1982 tot en met 2001 wordt je gedefinieerd als Generatie Y. Andere benamingen voor Generatie Y zijn strawberry generation, Google-generatie of millennials. Deze generatie is op dit moment bezig om de arbeidsmarkt te betreden, hierbij zorgen zij voor veel opschudding op de werkvloer. Zij kijken anders tegen werk aan dan de oudere generaties (babyboomers, protestgeneraties en generatie X) en hebben andere verwachtingen van hun (toekomstige) werkgevers. Zo houden zij niet van hiërarchische verhoudingen en zijn zij digital nomads; zij trekken van werkplek naar werkplek.

In de blog leest u meer over wat generatie Y belangrijk vindt, wat hun behoeften zijn en waar zij in uitblinken. Met deze informatie is het makkelijker om in te spelen op de behoeften van Generatie Y.

(Bron: ViaDesk en Werkxyz

​De belangrijkste factoren binnen een (bij)baan voor generatie Y

1.    Financiële vrijheid
2.    Een nieuwe sociale ontmoetingsvraag
3.    Waardevolle vrijetijdsbesteding
4.    Zelfdefiniëring 

​De behoeften van generatie Y op de werkvloer

Competenties
•    Afwisseling in werk: generatie Y wil groeien in wat zij doen. Ontwikkeling staat hierbij centraal.
•    Bevestiging: antwoord op de vraag: ‘doe ik het wel goed?’ krijgen.

Autonomie
•    Gekaderde vrijheid: generatie Y wil zelf bepalen hoe zij hun (duidelijke) taken vervullen. Zij wensen niet continu op hun vingers gekeken te worden zolang het werk goed gedaan wordt. Het gevoel dat zij serieus genomen worden is erg belangrijk.

Verbinding
•    Informele samenwerking: het goed leren kennen van collega’s en een informele band met hen opbouwen. Verbondenheid en wederzijds respect is hierbij erg belangrijk.

​Competenties waar generatie Y hoog op scoort en in uitblinkt

Hoewel generatie Y bekend staat als verwend, beschikken zij ook over belangrijke en waardevolle competenties. Deze competenties zorgen ervoor dat zij uitblinken binnen bepaalde gebieden op de werkvloer.

•    Ondernemerschap. Het signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt voor zowel bestaande als nieuwe producten en diensten. Zij gaan risico’s aan om zo een zakelijk voordeel te behalen.
•    Klantgerichtheid. Het onderzoeken van wensen en behoeften van klanten en vervolgens hiernaar handelen. Zij spelen in op de behoeften van de klanten en geven hoge prioriteit aan servicebereidheid en het hoog houden van de klanttevredenheid.
•    Omgevingsbewustzijn. Generatie Y laat zien dat zij op goed geïnformeerd zijn over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Deze kennis benutten zij effectief voor hun eigen functie of de organisatie.
•    Het tonen van initiatief. Het signaleren van kansen en hier op in spelen op de juiste wijze. Generatie Y wacht niet passief af, zij beginnen liever uit zichzelf.

​Hoe speel je als organisatie in op de werkbehoeften van generatie Y?

•    Flexibiliteit bieden
Bij generatie Y lopen werk en privé vaak door elkaar. Ze zijn niet vies van hard werken, de 9-tot-5 mentaliteit past niet bij ze, maar hier tegenover staat dat zij vrijheid erg belangrijk vinden. Zo willen zij liever afgerekend worden op de prestaties die zij leveren, niet op de uren die ze aanwezig zijn. Dit is het principe van Het Nieuwe Werken. Veel bedrijven en organisatie verkondigen HNW toe te passen maar in de praktijk bieden zij vaak niet meer aan dan de mogelijkheid om thuis te werken. Er wordt nog te veel in oude processen gedacht en gewerkt. Het draait om een nieuwe houding ten opzichte van werken en om slimmere manier van denken, hier wil generatie Y graag de ruimte voor krijgen. Deze flexibiliteit vraagt in zekere zin om cultuurverandering binnen een organisatie.

•    Verander de focus
De focus ligt vaak nog te veel op de babyboomers en hun eisen, terwijl zij langzaamaan de arbeidsmarkt gaan verlaten. Het is vanuit de organisatie gezien niet vreemd dat dit altijd de norm geweest is, maar het is belangrijk om nu te richten op de young professionals. Deze professionals zijn namelijk hard nodig wanneer de vergrijzing in volle gang is. Probeer hier de juiste balans in te vinden.

•    Groei
Levenslang bij één bedrijf werken is er voor generatie Y niet meer bij. Zij willen het leven rond hun werk structureren, een evenwichtige levensstijl waarin werk heel belangrijk is. Ze zijn gewend met technologie en communicatiemiddelen te werken waarmee ze zijn opgegroeid en verwachten dit ook tijdens hun werk te kunnen gebruiken. Vastzitten aan één werkplek/locatie doen zij niet graag, ze willen groeien en ontwikkelen. Mocht een organisatie niet aan hun eisen voldoen (uitdaging, waardering, vrijheid) dan gaan zij op zoek naar iets anders. Zorg ervoor dat deze groei gefaciliteerd wordt en je zult zien, het bedrijf groeit mee met de enorm gemotiveerde jongeren. 

(Bron: ViaDesk)

Langskomen?

Bel ons om een afspraak te maken!
+31(0)88 522 00 00

Of loop bij één van onze vestigingen binnen.