Ziekteverzuim? Wat doet u er tegen?

Publicatiedatum 21 september 2022
Wijzigingsdatum 28 december 2022

Wat kunt u het best doen tegen ziekteverzuim? In deze blog geven wij tips!

Van 11 graden naar min 6. Leuk voor de afwisseling maar menig medewerker is hier niet tegen bestand. Dit leed duurt vaak een week en dan is de doorsnee verkoudheid weer over. Iedere ondernemer weet dat ziekteverzuim, ook al is het maar een paar dagen, veel geld kost. Uw medewerker moet doorbetaald worden en anderen worden ingezet om de klus te klaren.

Wanneer een werknemer langer dan zes weken ziek is, dan wordt dit als langdurig ziekteverzuim bestempeld. De Wet verbetering Poortwachter geldt dan en vanaf dat moment bent u, als werkgever, verantwoordelijk voor de re-integratie in het arbeidsproces van de zieke werknemer.

Het is dus van belang om bij ziekteverzuim altijd de vinger aan de pols te houden. Wees ook alert op frequent kort ziekteverzuim. Mochten medewerkers zichzelf regelmatig voor één of twee dagen ziek melden, kan dit een teken zijn dat er iets niet goed gaat op de afdeling. Ingrijpen is wenselijk, hierdoor wordt langdurig ziekteverzuim voorkomen.

Tips om (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen en te verminderen:
1. Verspreid en communiceer het verzuimbeleid
Maak duidelijk aan al de (nieuwe) medewerkers wat de regels en consequenties zijn en wie hier verantwoordelijk voor is. Herhaal dit regelmatig zodat alle medewerkers op de hoogte zijn.

2. Waardeer je medewerker
Toon oprechte interesse in de persoon achter de werknemer en spreek voldoende waardering voor hem/haar uit. Wees op de hoogte van persoonlijke situaties, werkvreugde en ontwikkelingskansen. Zorg ervoor dat er geen drempel is om bijvoorbeeld een slechte werksfeer bespreekbaar te maken.

3. Leg de verantwoordelijkheid ook deels bij de werknemer
Werkgever en werknemer hebben een gezamenlijke inspanningsplicht. Noem verzuim geen ziekmelding maar een verzoek voor ‘ziekteverlof’. Behoud korte lijnen en neem regelmatig contact op met een zieke medewerker.

4. Zorg voor een integrale aanpak
Een aanpak met betrekking tot de arbeidsverwachtingen, arbeidsomstandigheden en werknemersverplichtingen. Signaleer tijdig mogelijke knelpunten om zo erger te voorkomen.

5. Stel een preventief gezondheidsbeleid op
Hiermee wordt bijgedragen aan de bewustwording van de medewerkers over hun leefstijl en de effecten daarvan op de werkprestaties. Zorg voor een balans op het gebied van werk, privé, ambitie en gezondheid.

Leef deze regels na en u zal merken dat het ziekteverzuim verminderd. Blijkt het dat een medewerker langdurig ziek is en u heeft vervanging nodig in deze periode?

Recruit a Student levert slimme kandidaten die snel ingewerkt zijn en flexibel inzetbaar zijn. Voor vragen of informatie, neem contact met ons op.

Langskomen?

Bel ons om een afspraak te maken!
+31(0)88 522 00 00

Of loop bij één van onze vestigingen binnen.