ALLES over Studiefinanciering in het kort

Publicatiedatum 14 september 2023
Wijzigingsdatum 8 december 2023

Nederland staat bekend om zijn uitstekende onderwijssysteem en veel studenten over de hele wereld kiezen ervoor om hier te studeren. Een van de belangrijkste overwegingen voor internationale en Nederlandse studenten is de studiefinanciering. In deze blog gaan we dieper in op het Nederlandse studiefinancieringssysteem, hoe het werkt en wat je moet weten als student in Nederland.

Wat is studiefinanciering?

Studiefinanciering, ook wel bekend als studiebeurs of studietoelage, is een financiële ondersteuning die de Nederlandse overheid biedt aan studenten om hen te helpen bij het bekostigen van hun studie. Dit geld kan worden gebruikt voor collegegeld, boeken, levensonderhoud en andere studiegerelateerde kosten. Er zijn verschillende vormen van studiefinanciering beschikbaar, afhankelijk van je persoonlijke situatie en het type onderwijs dat je volgt.

Hoe werkt studiefinanciering in Nederland?

Studiefinanciering in Nederland is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 1. Studiefinanciering voor MBO, HBO en WO:

Basisbeurs 

Basisbeurs: Dit is een lening die je kunt aanvragen om je collegegeld en levensonderhoud te bekostigen. Afhankelijk van je woonsituatie, kan de basisbeurs worden omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt.

Als je een beroepsopleiding (BOL) op het mbo volgt en 18 jaar of ouder bent, of als je een hbo- of universitaire studie doet, kun je een basisbeurs krijgen. De hoogte van de basisbeurs hangt af van waar je woont, thuis bij je ouders/verzorgers of zelfstandig uitwonend. Uitwonende studenten krijgen meer geld dan studenten die thuis wonen.

 

Hoe lang krijg je de basisbeurs?

- Voor mbo-niveaus 1 en 2 heb je recht op de basisbeurs zolang je deze niveaus volgt.

- Voor mbo-niveaus 3 en 4 heb je 4 jaar recht op de basisbeurs.

- Voor hbo en universiteit geldt dat je recht hebt op de basisbeurs gedurende de officiële duur van je studie, meestal 4 jaar.

 

Moet je het terugbetalen?

- Voor mbo-niveaus 1 en 2 is de basisbeurs een gift en hoef je deze financiële ondersteuning niet terug te betalen.

- Voor mbo-niveaus 3 en 4, hbo en universiteit is de basisbeurs een prestatiebeurs. Als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, hoef je deze studiefinanciering niet terug te betalen.

 

Aanvullende beurs

Als je ouders niet genoeg kunnen bijdragen aan je studiekosten, kun je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs.

De hoeveelheid aanvullende beurs die je krijgt, hangt af van:

 1. Het inkomen van je ouders.
 2. Of je ouders hun eigen studieschuld aflossen.
 3. Of je broers of zussen hebt die ook extra steun ontvangen.
 4. Of je ouders voor andere kinderen zorgen die naar school gaan.

 

Hoe lang ontvang je deze aanvullende beurs?

- Op het mbo krijg je aanvullende beurs zolang je al basisbeurs ontvangt.

- Op het hbo en de universiteit heb je recht op aanvullende beurs  gedurende de standaardduur van je studie, meestal 4 jaar.

 

Moet je dit geld terugbetalen?

- Voor mbo-niveaus 1 en 2 is de aanvullende beurs  een gift en hoef je dit niet terug te betalen.

- Voor mbo-niveaus 3 en 4, hbo en universiteit is de aanvullende beurs  een prestatiebeurs. Je hoeft dit niet terug te betalen als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Voor meer informatie over de extra steun kun je terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

 

Studentenreisproduct 

Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.

Met een studentenreisproduct kun je in Nederland kosteloos of met korting gebruikmaken van het openbaar vervoer. Het is echter niet geldig buiten Nederland. In dat geval kun je in plaats van het reisproduct recht hebben op een vergoeding voor reizen met het openbaar vervoer (ov-vergoeding).

 

Hoe lang kun je aanspraak maken op een studentenreisproduct of ov-vergoeding?

- Voor mbo-niveaus 1 en 2 kun je het studentenreisproduct of de ov-vergoeding gebruiken zolang je deze mbo-niveaus volgt.

- Voor mbo-niveaus 3 en 4 is de maximale periode waarin je recht hebt op een studentenreisproduct of ov-vergoeding 7 jaar.

- Voor hbo en universiteit heb je meestal gedurende 5 jaar recht op een studentenreisproduct of ov-vergoeding. Als je studie langer dan 4 jaar duurt, kan dit recht langer duren.

 

Moet je dit geld terugbetalen?

- Voor mbo-niveaus 1 en 2 zijn het studentenreisproduct en de ov-vergoeding giften, wat betekent dat je ze niet hoeft terug te betalen.

- Voor mbo-niveaus 3 en 4, hbo en universiteit zijn het studentenreisproduct en de ov-vergoeding prestatiebeurzen. Je hoeft deze financiële steun niet terug te betalen als je binnen 10 jaar je diploma behaalt.

Voor meer informatie over het studentenreisproduct kun je terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Je kunt ook meer te weten komen over de ov-vergoeding voor reizen buiten Nederland op de website van DUO.

 

Collegegeld credit

Studeer je aan een hbo- of universitaire opleiding? Dan kun je geld lenen om je collegegeld te dekken. Dat heet het collegegeldkrediet, en het is eigenlijk gewoon een lening. Hoeveel je kunt lenen, hangt af van het soort collegegeld dat voor jouw studie geldt.

 

Hoe lang kun je gebruikmaken van het collegegeldkrediet?

Bij een vierjarige opleiding heb je zeven jaar lang recht op het collegegeldkrediet.

 

Terugbetalen?

Nadat je je studie hebt afgerond, moet je het collegegeldkrediet terugbetalen, inclusief rente.

Voor meer informatie over het terugbetalen van studieleningen, kun je terecht op de website over het terugbetalen van studiefinanciering.

 

Lening

Als je extra geld nodig hebt voor je opleiding, dan kun je lenen. Je hoeft niet het maximale bedrag te lenen; je mag ook minder lenen. Dit bepaal je zelf, en je kunt de lening maandelijks aanpassen of opzeggen.

Hoelang heb je recht op een lening?

 • Voor mbo-niveaus 1 en 2 kun je een lening krijgen zolang je deze niveaus volgt.
 •  Voor mbo-niveaus 3 en 4, hbo en universiteit heb je gedurende 7 jaar recht op een lening.

Terugbetaling?

Na het afronden van je opleiding moet je de lening terugbetalen, samen met rente.

 

Lerarenbeurs: Leraren in opleiding kunnen in aanmerking komen voor een speciale beurs om hun studie te financieren.

Studiefinanciering voor minderjarige mbo'ers: Minderjarige studenten aan het mbo kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud.

Aanvullende financiering voor studenten met een functiebeperking: Studenten met een beperking kunnen extra financiële ondersteuning ontvangen.

 

Hoe zit het met studiefinanciering vanaf september 2023? Hier zijn de veranderingen:

 1. De aanvullende beurs wordt toegankelijker. Als het inkomen van je ouders minder is dan €70.000, kom je in aanmerking voor de aanvullende beurs. De hoogte ervan hangt af van het ouderlijk inkomen en kan maximaal €416,- per maand bedragen. Bij een lager ouderlijk inkomen ontvang je een hogere aanvullende beurs, terwijl dit bedrag afneemt richting €70.000.
 2. De aanvullende beurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar afstudeert. Anders moet je het bedrag terugbetalen.
 3. Thuiswonende studenten ontvangen een basisbeurs van maximaal €110,30 per maand.
 4. Uitwonende studenten krijgen een basisbeurs van €274,90 per maand. Vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud komt daar nog eens €165,- per maand bij. Deze aanvulling geldt alleen voor het komende studiejaar, wat neerkomt op bijna €416,00 per maand in het studiejaar 2023-2024.
 5. De basisbeurs wordt verstrekt voor de officiële (nominale) duur van je studie. Als je langer over je studie doet, zul je meer moeten lenen.
 6. Het bedrag dat je aan basisbeurs ontvangt, wordt in mindering gebracht op het bedrag dat je kunt lenen. Hierdoor kun je dus minder lenen.
 7. Er komt een onderscheid tussen thuiswonende en uitwonende studenten, waarbij thuiswonende studenten een lagere basisbeurs ontvangen.
 8. Net als bij de aanvullende beurs en de OV-kaart, moet je het geld van je basisbeurs terugbetalen als je niet binnen tien jaar afstudeert.
 9. Deze nieuwe regeling geldt ook voor huidige studenten. Als je bijvoorbeeld in je tweede jaar zit, behoud je nog recht op één jaar basisbeurs als je een driejarige bachelor doet. Voor een vierjarige bachelor behoud je twee jaar basisbeurs.
 10. Als je (bijna) klaar bent met je studie en niet hebt kunnen profiteren van de basisbeurs, krijg je een eenmalige compensatie van €1400,-.
 11. Na het einde van je basisbeursfase kun je nog steeds lenen, met een maximum van €1.028,33.

 

Belangrijke punten om te overwegen:

- Studiefinanciering is meestal beschikbaar voor Nederlandse en EU/EER-studenten. Internationale studenten van buiten de EU/EER kunnen in sommige gevallen ook aanspraak maken op financiële ondersteuning, afhankelijk van hun verblijfsstatus en andere factoren.

- De meeste vormen van studiefinanciering moeten worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een overheidsinstelling.

- Let op dat sommige vormen van studiefinanciering leningen zijn, wat betekent dat je het geld moet terugbetalen na het behalen van je diploma. De voorwaarden voor terugbetaling variëren afhankelijk van je inkomen.

- Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de deadlines voor aanvragen en dat je alle vereiste documenten indient.

Studiefinanciering in Nederland is bedoeld om studenten te helpen bij het financieren van hun opleiding, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de voorwaarden en verplichtingen die eraan verbonden zijn. Raadpleeg de officiële website van DUO voor de meest recente informatie en begeleiding met betrekking tot studiefinanciering in Nederland.

Voorwaarden voor een studiefinanciering

Om in aanmerking te komen voor een studiefinanciering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je een studie volgen op mbo, hbo of universitair niveau. Voor mbo en voortgezet onderwijs is de minimum leeftijd voor het aanvragen van een studiefinanciering 18 jaar, op hbo- en universitair niveau is er geen minimum leeftijd om een studiefinanciering aan te vragen. Echter is er wel een maximale leeftijd, je moet jonger dan 30 jaar zijn om een studiefinanciering aan te vragen.

Daarnaast moet je beschikken over de Nederlandse nationaliteit om een studiefinanciering te krijgen. Studenten met een verblijfsvergunning of die uit een EU land komen of Suriname of de Antillen kunnen bij DUO meer informatie vragen. Ook een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V kan een studiefinanciering krijgen. Heb je een andere vergunning of kom je uit een ander EU-land? Op de website van de rijksoverheid kun je kijken of je toch in aanmerking komt voor een studiefinanciering.

Een andere voorwaarde is dat je een voltijds of duale hbo- of universitaire studie moet volgen van minimaal één jaar of langer. Deze studie moet geregistreerd zijn bij het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Volg je een mbo-opleiding? Dan ontvang je alleen studiefinanciering als je een BOL (Beroep Opleidende Leerweg) opleiding volgt. Wanneer je een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) opleiding volgt, heb je geen recht op studiefinanciering. Je krijgt geen studiefinanciering als je een deeltijdopleiding gaat doen. Vraag de studiefinanciering wel ruim op tijd aan, minimaal 2 maanden van tevoren.

Bron: https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/voorwaarden.jsp   

Het aanvragen van een studiefinanciering

Als je voldoet aan de voorwaarden, kom je in aanmerking voor een studiefinanciering. De studiefinanciering kan je aanvragen bij DUO. Om in te loggen op de website heb je een DigiD nodig. Op de website van DigiD kan je een DigiD aanvragen. Binnen 3 werkdagen krijg je een brief met inloggegevens. Het is belangrijk om dit op tijd te regelen anders kun je ook jezelf niet inschrijven voor een studie.

Wanneer je hebt ingelogd bij DUO zie je een keuzemenu aan de linkerkant. Een van de keuzes in het menu is ‘Studiefinanciering aanvragen’. Hier kun je aangeven hoeveel je maandelijks wil lenen. Onthoud wel goed dat het geld wat je leent terugbetaalt moet worden. In deze blog lees je alles over de gevolgen van een studieschuld.

Zorg er voor dat je op tijd studiefinanciering aanvraagt, zo ontvang je direct geld wanneer je met je studie begint. Vraag ook meteen het studentenreisproduct aan zodat je ‘gratis’ kunt reizen van en naar school.

Behaal je binnen 10 jaar je opleiding, dan worden de studiefinanciering en het studentenreisproduct een gift. Het extra geld wat je leent moet natuurlijk wel worden terugbetaald. Lukt het je niet om binnen 10 jaar een opleiding te halen, dan moet je het volledige bedrag terug betalen.

Een beknopt overzicht van de duur van studiefinanciering:

- Hbo-bachelor: Maximaal 7 jaar lening, 5 jaar OV-kaart, 4 jaar aanvullende beurs (als je hiervoor in aanmerking komt), en 4 jaar basisbeurs.

- Hbo-bachelor gevolgd door een 1-jarige wo-master: Maximaal 7 jaar lening, 5 jaar OV-kaart, 4 jaar aanvullende beurs (als je hiervoor in aanmerking komt), en 4 jaar basisbeurs.

- Hbo-bachelor gevolgd door een 2-jarige wo-master: Maximaal 8 jaar lening, 6 jaar OV-kaart, 5 jaar aanvullende beurs (als je hiervoor in aanmerking komt), en 5 jaar basisbeurs.

- Hbo-bachelor gevolgd door een 1-jarige hbo-master: Maximaal 8 jaar lening, 6 jaar OV-kaart, 5 jaar aanvullende beurs (als je hiervoor in aanmerking komt), en 5 jaar basisbeurs.

- Hbo-bachelor gevolgd door een 2-jarige hbo-master: Maximaal 8 jaar lening, 7 jaar OV-kaart, 6 jaar aanvullende beurs (als je hiervoor in aanmerking komt), en 6 jaar basisbeurs.

- Wo-bachelor gevolgd door een 1-jarige wo-master: Maximaal 7 jaar lening, 5 jaar OV-kaart, 4 jaar aanvullende beurs (als je hiervoor in aanmerking komt), en 4 jaar basisbeurs.

- Wo-bachelor gevolgd door een 2-jarige wo-master: Maximaal 8 jaar lening, 6 jaar OV-kaart, 5 jaar aanvullende beurs (als je hiervoor in aanmerking komt), en 5 jaar basisbeurs.

- Wo-bachelor gevolgd door een 3-jarige wo-master: Maximaal 9 jaar lening, 7 jaar OV-kaart, 6 jaar aanvullende beurs (als je hiervoor in aanmerking komt), en 6 jaar basisbeurs.

- Wo-bachelor gevolgd door een 4-jarige wo-master: Maximaal 10 jaar lening, 8 jaar OV-kaart, 7 jaar aanvullende beurs (als je hiervoor in aanmerking komt), en 7 jaar basisbeurs.

*Let op: De aanwezigheid en duur van de aanvullende beurs zijn afhankelijk van je recht op deze steun. Daarnaast wordt uitgegaan van de officiële duur van de masteropleiding zoals geregistreerd bij DUO. Het is raadzaam om dit te verifiëren bij je onderwijsinstelling en DUO, gezien de vele regels die van toepassing kunnen zijn.

 

Terugbetaling van Studieleningen

Belangrijk om te weten is dat als je binnen tien jaar na je afstuderen je diploma behaalt, je de aanvullende beurs, basisbeurs en zelfs je OV-kaart niet hoeft terug te betalen. Maar als het niet lukt om binnen deze periode af te studeren, ben je verplicht zowel de aanvullende beurs als de basisbeurs terug te betalen, evenals de kosten voor je OV-kaart.

Ongeacht de situatie moet je geleend geld altijd terugbetalen. Voorheen was er geen rente van toepassing op deze leningen, maar nu geldt er een algemene rentevoet. Hbo- en wo-studenten betalen momenteel 0,46 procent rente. Als je een laag inkomen hebt, zijn er speciale regelingen beschikbaar, en DUO is de instantie die hierin gespecialiseerd is en alle nodige informatie verstrekt. Zij zijn de experts op dit gebied.

In het eerste jaar van uw opleiding hbo of universiteit kunt u kijken of de opleiding bij u past. U hoeft de basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct niet terug te betalen als u in het 1e jaar uw studiefinanciering stopzet (uiterlijk op 1 februari) .Een rentedragende lening moet u natuurlijk wel terugbetalen. Voor mbo 3 of 4 studenten geldt: ‘’U hebt uw studiefinanciering uiterlijk op 31 augustus stopgezet.’’

Samenvatting studiefinanciering: DUO als deskundige

DUO is de deskundige op het gebied van studiefinanciering. Dit artikel, 'ALLES over Studiefinanciering in het kort' biedt slechts een beknopte blik op de wereld van studiefinanciering.

'ALLES over Studiefinanciering in het kort' is een korte samenvatting en er kunnen wijzigingen zijn bij DUO die nog niet bekend zijn. Daarom is het altijd verstandig om alle informatie te verifiëren bij DUO zelf.

​Zo min mogelijk geld lenen tijdens je studie

Omdat studeren nou eenmaal veel geld kost, is het aantrekkelijk om geld te lenen. Echter lenen veel studenten veel meer geld dan nodig is om alleen de studiekosten te betalen. Hierdoor bouw je een onnodig hoge studieschuld op. Wil je dit voorkomen? Ga dan op flexibele basis naast je studie werken. Studenten uitzendbureau Recruit a Student helpt je graag met het vinden van jouw ideale studenten (bij)baan. Bekijk het overzicht van onze vacatures en reageer direct op een functie die jou aanspreekt. Je kunt jezelf ook inschrijven bij Recruit a Student. Zodra je jezelf ingeschreven hebt houden wij je op de hoogte van de nieuwste vacatures die aansluiten op jouw profiel. Hierdoor vind je eenvoudig en snel de bijbaan die echt bij jou en jouw studentenleven past en je een mooie cv kan opbouwen tot je diploma binnen is!

Lees hier de volledige blog over hoe je studiefinanciering aanvraagt. 

Langskomen?

Bel ons om een afspraak te maken!
+31(0)88 522 00 00

Of loop bij één van onze vestigingen binnen.