Wilt u direct contact opnemen of een offerte aanvragen? 

Wet Arbeidmarkt in Balans (Wab)

1. Het kabinet wilt met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) bewerkstelligen dat meer mensen een vaste arbeidsovereenkomst krijgen. Hierdoor wordt de inzet van flexkrachten vanaf 1 januari 2020 duurder. In dit artikel de zes maatregelen uit de Wab, de gevolgen voor u en wat Recruit a Student hierin kan betekenen.

De maatregelen uit de Wab werken twee kanten op: het gebruik maken van flexibele krachten wordt duurder en het aanbieden van vaste contracten wordt aantrekkelijker. Naast deze nieuwe wetgeving krijgt de uitzendbranche te maken met een nieuwe cao, in een volgende nieuwsbrief vertellen wij u daar meer over.

De 6 maatregelen van de Wab

1. Een hogere WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en voor oproepkrachtenHoe hoog de WW-premie is, hangt nu nog af van de sector waarin u actief bent. Met de Wab komt er een landelijke WW-premie geldend voor alle sectoren. Er zal wel onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende dienstverbanden. Zo gaat er een lagere WW-premie gelden voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een 5% hogere premie voor arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor oproepcontracten. 

Let op!
Ook wanneer er bij een vast contract meer dan 30 procent wordt afgeweken van het afgesproken aantal uren dan geldt, met terugwerkende kracht, de hoge premie.

2. Meer zekerheid voor oproepkrachtenDeze maatregel biedt aan oproepkrachten meer financiële zekerheid en heeft betrekking op de oproeptermijn. Met de Wab vallen alle overeenkomsten die geen vaste arbeidsomvang hebben onder de definitie van oproepcontract, dus zowel een nulurencontract als een min/max-contract.

Met de nieuwe oproeptermijn moet een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren worden aangevraagd, zo niet dan is hij gerechtigd de dienst te weigeren. Wanneer beide partijen akkoord zijn en de werkzaamheden binnen vier dagen komen te vervallen, zal de werkgever deze toch moeten uitbetalen conform de originele afspraak.

Wat kan Recruit a Student voor u betekenen?
Doordat wij voor diverse opdrachtgevers werken kunnen wij kandidaten tijdelijk herplaatsen zodat u geen extra kosten hoeft te maken wanneer een opdracht plotseling vervalt.  Daarnaast hebben we een grote poule van gemotiveerde krachten om u te helpen wanneer u juist op korte termijn (binnen 4 dagen) extra mensen nodig heeft.


3. Transitievergoeding vanaf dag 1Wanneer u als werkgever een dienstverband beëindigd of besluit niet te verlengen heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Hoeveel geld de werknemer meekrijgt, is afhankelijk van de periode die hij voor het bedrijf heeft gewerkt. Voor elk gewerkt jaar, na een wachttermijn van 24 maanden, bedraagt de vergoeding een derde deel van het maandsalaris. 
In de Wet Arbeidsmarkt in Balans vervalt de wachttermijn en is de werkgever vanaf de eerste dag van het dienstverband, ook bij uitzendkrachten en zelfs in de proeftijd, een transitievergoeding verschuldigd. De hogere vergoeding voor werknemers boven de 50 jaar wordt geschrapt.

Wat kan Recruit a Student voor u betekenen?
Elke werkgever zal vanaf 2020 met bovenstaande situatie te maken krijgen. Samen met u kijken wij graag naar de slimste oplossing.


4. Ontslag versoepeld door optelsom van diverse ontslaggrondenEen werknemer ontslaan is pas toegestaan wanneer er voldoende dossier is opgebouwd op een van de huidige acht ontslaggronden. De Wab voegt daar een negende aan toe: de cumulatiegrond. Ontslag mag dan ook als er sprake is van een optelsom van verschillende ontslaggronden. Zo wordt het gemakkelijker iemand te ontslaan, wel is de transitievergoeding bij deze cumulatiegrond hoger (tot maximaal 150 %).

Wat kan Recruit a Student voor u betekenen?
Wij hebben 20 jaar ervaring op HR gebied. In het geval u te maken krijgt met werknemers die voor ontslag in aanmerking komen, kunnen wij u hierbij adviseren.


5. Langer gebruikmaken van tijdelijke contractenWerkgevers krijgen met de Wab een jaar langer de mogelijkheid om werknemers te voorzien van een tijdelijk contract. De huidige ketenregeling schrijft voor dat een werkgever maximaal drie opeenvolgende tijdelijke contracten in twee jaar mag aanbieden voor er een overeenkomst voor onbepaalde tijd moet worden aangegaan. Deze periode wordt verruimd naar maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. De keten van arbeidsovereenkomsten wordt verbroken (en start dus opnieuw) wanneer er langer dan zes maanden tussen zit.

Wat kan Recruit a Student voor u betekenen?
Wilt u uw personeel nog langer flexibel blijven inzetten? Recruit a Student heeft de mogelijkheid haar uitzendkrachten 5,5 jaar flexibel uit te zenden.


6. Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers
Waar er juridisch nu nog geen verschil is tussen een uitzendovereenkomst en een payrollovereenkomst, zal payrolling per 1 januari een bijzondere variant van de uitzendovereenkomst worden.

De (nieuwe) definitie van payroll richt zich op twee zaken. Allereerst is er bij payroll geen sprake van werving en selectie (allocatiefunctie) en ten tweede is de payrollwerknemers exclusief werkzaam bij de opdrachtgever.

De maatregel in de Wab wat betreft payroll schrijft voor dat alle arbeidsvoorwaarden die gelden voor het personeel in vaste dienst ook van toepassing zijn op de payrollwerknemers. Vakantiedagen, verlof en ‘adequaat pensioen’ vallen hier allemaal onder.

Wat kan Recruit a Student voor u betekenen?
Middels ons online uitzendplatform kunt u ook na 1 januari 2020 gebruik blijven maken van de voordelen van uitzenden tegen zeer gunstige tarieven. Wij ondersteunen u bij het opstellen van de vacature die u zelf op ons platform kunt plaatsten en doen gezamenlijk met u de werving en selectie. Hierdoor geniet u de voordelen van het uitzenden: het naar behoefte op- en afschalen van personeel, 5,5 jaar inlenen met een flexibel arbeidscontract, arbeidsvoorwaarden volgens de uitzend CAO en geen ziekterisico.


Recruit a Student is voor de inleners van al haar labels: Recruit a Student, Senior Staffing, Online Student, Recruit a Nurse en Recruit ME, bezig met het (door)ontwikkelen van een aantal slimme tools om u te helpen met deze wet- en regelgeving. Wij zullen u hier binnenkort aanvullend over informeren even als over de komst van onze nieuwe cao.

De kans is groot dat u na het lezen van deze informatie bedrijfsspecifieke vragen heeft en een toelichting wenst vanuit uw eigen onderneming. Wellicht heeft u behoefte aan onze ondersteuning. Dan kunt u vanzelfsprekend altijd terecht bij uw contactpersoon.

Altijd een kantoor bij u in de buurt!